П Р О Т О К О Л № 2
засідання колегії управління освіти і науки
Славутицької міської ради Київської області
 28.11.2019                10.30-12.30                       м. Славутич

Голова      Швець Н.П.
Секретар  Рубаха Л.І.

Присутні: члени колегії управління освіти, керівники навчальних закладів, запрошені (список додається до протоколу).

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1. Про підсумки моніторингу формування ключових компетентностей в учнів 5 класів: спілкування державною мовою та математична грамотність.

Сополєва Г.М.,
головний спеціаліст

2. Про діяльність учнівського самоврядування в закладах загальної середньої освіти.

Єзан Н.П.,
в.о. завідувача  міського методичного центру

І. Слухали:
Сополєву Галину Миколаївну,  головного спеціаліста відділу загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, про підсумки моніторингу формування ключових компетентностей в учнів 5 класів: спілкування державною мовою та математична грамотність,- інформація додається до протоколу.
Ухвалили:

Керівникам закладів загальної середньої освіти:

 1. Інформацію про підсумки моніторингу формування ключових компетентностей в учнів 5 класів: спілкування державною мовою та математична грамотність взяти до уваги.
 2. Упроваджувати в освітній процес продуктивні, інтегровані методи навчання з метою розвитку в учнів ключових компетентностей.
 3. З метою стимулювання інтересу учнів до навчальної діяльності на уроках активно використовувати інноваційні технології навчання, завдяки яким пасивна форма навчання учня змінюється на активну творчу працю.
 4. Проектувати характер навчальної взаємодії на основі особистісних можливостей кожного учня та диференціації завдань.
 5. Створювати організаційно-педагогічні умови для розвитку ініціативи, самостійності, творчих здібностей учнів.
 6. Здійснювати компетентнісний підхід до навчання, який має забезпечувати результат навчання, а не нарощування обсягу знань.
 7. Сприяти всебічному розвитку здібностей і нахилів учнів через використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
 8. Спонукати педагогів та учнів до участі в дослідницько-експериментальній роботі.
 9. Використовувати години варіативної складової з метою формування ключових компетентностей учнів.

Результати голосування:
«за» – 9 (дев’ять); «проти» – 0 (нуль); «утримались» – 0 (нуль).

ІІ. Слухали:
Єзан Наталію Петрівну,  в.о. завідувача міського методичного центру,  про діяльність учнівського самоврядування в закладах загальної середньої освіти,- інформація додається до протоколу.
Ухвалили:
Керівникам закладів загальної середньої освіти:

 1. Інформацію про діяльність учнівського самоврядування в закладах загальної середньої освіти взяти до уваги.
 2. Розвивати діяльність органів учнівського самоврядування.
 3. Впроваджувати технології партнерських стосунків в молодіжний простір.
 4. Висвітлювати діяльність органів учнівського самоврядування на веб-сайтах закладів освіти.

Результати голосування:
«за» – 9 (дев’ять); «проти» – 0 (нуль); «утримались» – 0 (нуль).

Голова колегії                                                            Наталія ШВЕЦЬ

Секретар колегії                                                       Любов РУБАХА

Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS.
Отзывы пока закрыты, но вы можете оставить трекбек со своего сайта.

Обсуждение закрыто.