П Р О Т О К О Л № 1
засідання колегії управління освіти і науки
Славутицької міської ради Київської області

26.09.2019               м. Славутич

Голова Швець Н.П.
Секретар Рубаха Л.І.
Присутні: члени колегії управління освіти, керівники навчальних закладів, запрошені (список додається до протоколу).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про результати державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів закладів загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році.

Сополєва Г.М.,
головний спеціаліст

2. Про стан і результативність роботи з обдарованими дітьми й учнівською молоддю та визначення найважливіших завдань у цій діяльності на 2019/2020 навчальний рік.

Деревянко О.С., завідувач міським
методичним центром

3. Про оптимізацію мережі закладів загальної середньої освіти м. Славутича.

Швець Н.П.,
начальник управління

4. Про стан виконання рішень попередніх засідань колегій.

Швець Н.П.,
начальник управління

І. Слухали:
Сополєву Галину Миколаївну, головного спеціаліста відділу загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, про результати державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів закладів загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році,- інформація додається до протоколу.

Ухвалили:
1. Керівникам закладів загальної середньої освіти (Бардаковій Н.О., Ігнатовій А.В., Нашибі Г.А., Резан О.М., Нечай Т.О.):

1.1. Проаналізувати результати державної підсумкової атестації учнів закладу з метою вироблення шляхів підвищення рівня навчальних досягнень з предметів, що мають низькі якісні показники знань

до 15.10.2019;

1.2.Здійснювати підготовку учнів до державної підсумкової атестації з урахуванням методичних рекомендацій та вимог до викладання кожного конкретно взятого предмета, починаючи з вересня нового навчального року

протягом року;

1.3.Посилити персональну відповідальність за якість та об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів

постійно;

1.4. Здійснювати внутрішній адміністративний контроль за станом викладання навчальних предметів у класах з низькою успішністю

за графіком закладів.

ІІ. Слухали:
Деревянко Оксану Сергіївну, завідувача міського методичного центру, про стан і результативність роботи з обдарованими дітьми й учнівською молоддю та визначення найважливіших завдань у цій діяльності на 2019/2020 навчальний рік,- інформація додається до протоколу.

Ухвалили:
2.1. Інформацію про результативність роботи з обдарованими дітьми у 2018/2019 навчальному році взяти до відома.

2.2.Керівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти:

2.2.1.Спланувати роботу з обдарованими дітьми у 2019/2020 навчальному році на основі аналітичних матеріалів щодо результативності виступу учнів у інтелектуальних змаганнях 2018/2019 навчального року.

2.2.2.Осучаснити систему роботи з виявлення та підтримки обдарованих дітей

протягом навчального року;

2.2.3. Створювати належні умови для роботи з обдарованими дітьми в закладах загальної середньої та позашкільної освіти

постійно;

2.3.4. Удосконалити систему морального та матеріального заохочення педагогів, які працюють з обдарованими учнями

до 15.10.2019.

ІІІ. Слухали:
Швець Наталію Петрівну, начальника управління освіти і науки Славутицької міської ради Київської області, про оптимізацію мережі закладів загальної середньої освіти м. Славутича.

Ухвалили:
Інформацію про оптимізацію мережі закладів загальної середньої освіти м. Славутича взяти до відома.

IV.Слухали:
Швець Наталію Петрівну, начальника управління освіти і науки Славутицької міської ради Київської області, про виконання рішень колегій від 27.02.2019 (протокол № 3), 23.05.2019 (протокол № 4).
Наталія Петрівна зазначила, що рішення колегій виконані відповідно до встановлених термінів.

Ухвалили:
Керівникам закладів освіти забезпечувати виконання рішень колегії управління освіти і науки Славутицької міської ради Київської області відповідно до встановлених термінів.

Голова колегії          Н.П.Швець

Секретар колегії     Л.І.Рубаха

Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS.
Отзывы пока закрыты, но вы можете оставить трекбек со своего сайта.

Обсуждение закрыто.