П Р О Т О К О Л № 3
засідання колегії управління освіти і науки
Славутицької міської ради Київської області

27.02.2019          м. Славутич

Голова Швець Н.П.
Секретар Рубаха Л.І.
Присутні: члени колегії управління освіти, керівники навчальних закладів, запрошені (список додається до протоколу).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про організацію освітньої діяльності в закладі дошкільної освіти або як досягти балансу між традиціями та інноваціями.

Суріна Н.К., завідувач ДНЗ 1 «Калинка»

2. Про підсумки роботи управління освіти зі зверненнями громадян у 2018 році.

Живець Л.М., заступник начальника управління освіти

3. Про діяльність та перспективи розвитку Центру професійного розвитку Славутицької міської ради Київської області.

Савенко А.В., директор ЦПР

4. Про підсумки моніторингу діяльності дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу «Центр розвитку дитини» Славутицької міської ради Київської області.

Васянович О.В., головний спеціаліст

5. Про стан і результативність роботи органів учнівського самоврядування в закладах освіти міста.

Бардакова Н.О., завідувач ММЦ, керівники закладів освіти

6. Про запобігання та протидію булінгу у закладах освіти.

Клименко О.І., головний спеціаліст

7. Про ефективність використання закладами загальної середньої освіти міста обладнання, закупленого за кошти державного та обласного бюджетів.

Живець Л.М., заступник начальника управління освіти

8. Про проведення року дитини в місті.

Бардакова Н.О., завідувач ММЦ, керівники закладів освіти

9. Про визначення дати початку прийому заяв про зарахування до 1-х класів.

Швець Н.П., начальник управління освіти

І. Слухали:
Суріну Наталю Кузьмівну, завідувача дошкільним навчальним закладом (яслами-садком) № 1 «Калинка» Славутицької міської ради Київської області, про організацію освітньої діяльності в закладі дошкільної освіти або як досягти балансу між традиціями та інноваціями,- інформація додається до протоколу.

Ухвалили:
1. Інформацію про організацію освітньої діяльності в закладі дошкільної освіти або як досягти балансу між традиціями та інноваціями взяти до відома.
2. Завідувачу дошкільного навчального закладу № 1 «Калинка» Суріній Н.К.:
2.1. Продовжити реалізацію програми для дошкільних навчальних закладів «Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку».
2.2. Здійснювати моніторинг якості дошкільної освіти в закладі на основі кваліметричного підходу до оцінки розвитку дитини.

ІІ. Слухали:
Живець Людмилу Миколаївну, заступника начальника управління освіти і науки, начальника відділу загальної середньої, дошкільної та позашкільної управління освіти і науки Славутицької міської ради Київської області, про підсумки роботи управління освіти зі зверненнями громадян у 2018 році,- інформація додається до протоколу.

Ухвалили:
1. Інформацію про підсумки роботи управління освіти зі зверненнями громадян у 2018 взяти до відома.
2. Керівникам закладів освіти:
2.1. здійснювати розгляд звернень громадян з дотриманням вимог Закону України «Про звернення громадян» постійно;
2.2. забезпечувати кваліфікований, неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян з метою оперативного вирішення порушених питань, поновлення конституційних прав заявників та запобігання у подальшому допущених порушень постійно;
2.3. оперативно розглядати звернення учасників АТО (ООС), громадян, переміщених з тимчасово окупованих територій, та сприяти у вирішенні питань, пов’язаних із зарахуванням їхніх дітей до закладів освіти постійно;
2.4. забезпечувати ретельну перевірку звернень громадян, в яких ідеться про недоліки в організації освітнього процесу в закладах освіти, порушення прав дитини постійно.

ІІІ. Слухали:
Савенка Анатолія Володимировича, директора Центру професійного розвитку Славутицької міської ради Київської області, про діяльність та перспективи розвитку Центру професійного, – інформація додається до протоколу.

Ухвалили:
директору Центру професійного розвитку Савенку А.В. розробити та подати на розгляд засновнику проект реорганізації Центру професійного розвитку у Міжшкільний ресурсний центр відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 09.11.2018 № 1221 «Про затвердження Положення про міжшкільний ресурсний центр»
березень 2019.

ІV. Слухали:
Васянович Ольгу Василівну, головного спеціаліста відділу загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти управління освіти і науки Славутицької міської ради Київської області, про підсумки моніторингу діяльності дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу «Центр розвитку дитини» Славутицької міської ради Київської області, – акт додається до протоколу.

Ухвалили:
1. Схвалити результати моніторингу діяльності дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу «Центр розвитку дитини» Славутицької міської ради Київської області, викладені в акті.
2. Оформити результати моніторингу діяльності дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу «Центр розвитку дитини» Славутицької міської ради Київської області відповідним наказом.
3. Рекомендувати кандидатуру Машковської Т.М., завідувача дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу «Центр розвитку дитини», для нагородження почесним званням «Заслужений працівник освіти України».

V. Слухали:
Бардакову Наталію Олександрівну, завідувача міським методичним центром управління освіти і науки Славутицької міської ради Київської області, про стан і результативність роботи органів учнівського самоврядування в закладах освіти міста, – інформація додається до протоколу.

Ухвалили:
1. Інформацію про стан і результативність роботи органів учнівського самоврядування в закладах освіти міста взяти до відома.
2. Оформити відповідним наказом стан функціонування та діяльність органів учнівського самоврядування в закладах освіти.
3. Винести на розгляд сесії Славутицької міської ради питання щодо припинення діяльності міської дитячої організації «Світлячки Славутича»

до червня 2019.

4. Директору Палацу дітей та молоді Єрьоміній Н.А. розробити та подати на розгляд сесії Славутицької міської ради проект Положення про молодіжну раду

квітень 2019.

VІ. Слухали:
Клименко Олену Іванівну, головного спеціаліста відділу кадрової та соціальної роботи управління освіти і науки Славутицької міської ради Київської області, про запобігання та протидію булінгу у закладах освіти, – інформація додається до протоколу.

Ухвалили:
1. Інформацію про запобігання та протидію булінгу у закладах освіти взяти до відома.
2. Керівникам закладів освіти:
2.1. Опрацювати нормативно-правові акти України щодо протидії булінгу та жорстокого поводження з дітьми

лютий – березень, 2019.

2.2. Своєчасно інформувати управління освіти про випадки жорстокого поводження з дітьми, булінгу або загрози його вчинення

постійно.

2.3. Розміщати на веб-сайтах закладів освіти інформаційні матеріали про запобігання та протидію булінгу
постійно.

VІІ. Слухали:
Живець Людмилу Миколаївну, заступника начальника управління освіти і науки Славутицької міської ради, начальника відділу загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, про ефективність використання закладами загальної середньої освіти міста обладнання, закупленого за кошти державного та обласного бюджетів, – інформація додається до протоколу.

Ухвалили:
1. Інформацію про ефективність використання закладами загальної середньої освіти міста обладнання, закупленого за кошти державного та обласного бюджетів, взяти до відома.
2. Керівникам закладів загальної середньої освіти (в.о. Яковенко Т.А., Ігнатовій А.В., Нашибі Г.А., Резан О.М.) забезпечувати використання закупленого обладнання для 1-х класів Нової української школи за цільовим призначенням

постійно.

VІІІ. Слухали:
Бардакову Наталію Олександрівну, завідувача міським методичним центром управління освіти і науки Славутицької міської ради Київської області, про проведення Року дитини в місті, – інформація додається до протоколу.

Ухвалили:
1. Інформацію про проведення Року дитини в місті взяти до відома.
2. Затвердити наказом план заходів з проведення Року дитини, який буде реалізовано упродовж 2019 року

до 04.03.2019.

3. Керівникам закладів освіти:
3.1. Включити до планів роботи закладів заходи, спрямовані на захист прав та інтересів дітей, права на доступну та якісну освіту, всебічний розвиток, соціальну підтримку

березень 2019.

3.2. Сприяти участі учнів, педагогів, батьків у заходах відповідно до затвердженого плану

протягом 2019.

ІХ. Слухали:
Швець Наталію Петрівну, начальника управління освіти і науки Славутицької міської ради Київської області, про визначення дати початку прийому заяв про зарахування до 1-х класів на 2019/2020 навчальний рік.

Ухвалили:
Визначити початок прийому заяв про зарахування до 1-х класів закладів загальної середньої освіти з 01.03.2019.

Голова колегії           Н.П.Швець

Секретар колегії      Л.І.Рубаха

Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS.
Отзывы пока закрыты, но вы можете оставить трекбек со своего сайта.

Обсуждение закрыто.