Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників: вчителя-логопеда та  вчителя-реабілітолога комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Славутицької міської ради Київської області

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Славутицької міської ради Київської області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників: вчителя-логопеда та вчителя-реабілітолога:

Найменування і місце знаходження закладу Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Славутицької міської ради Київської області.

Місце знаходження закладу: вулиця Героїв Дніпра 8, місто Славутич, Київська область, 07101.

Перелік посад та умови оплати праці На вчителя-логопеда та вчителя-реабілітолога інклюзивно-ресурсного центру поширюються умови оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти.

Посадовий оклад відповідає 10-14 тарифному розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці.

Передбачаються доплати та надбавки, матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу, грошова винагорода за сумлінну працю та інші заохочувальні і компенсаційні виплати відповідно до чинного Законодавства України.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посади На посади вчителя-логопеда, вчителя-реабілітолога призначається особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю «Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія», «Фізична реабілітація»), фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Призначається на посаду за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Славутицької міської ради Київської області та звільняється з посади директором ІРЦ, відповідно до законодавства.

Вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі Для участі в конкурсі претенденти подають такі документи:

1)   заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2)   автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3)   копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

4)   копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

5)   копію трудової книжки, за винятком випадків, коли трудовий договір укладається вперше;

Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Визначені документи претенденти подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії.

Прийом документів здійснюється в комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр» Славутицької міської ради Київської області з 11.02.2019 до 12.03.2019 за адресою: вулиця Героїв Дніпра 8, І поверх рекреації Славутицької школи №4, кабінет директора інклюзивно-ресурсного центру.

Дата і місце та етапи проведення конкурсного відбору: Дата і місце проведення конкурсного відбору буде повідомлено претендентам додатково після прийняття відповідного рішення конкурсної комісії.

Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди.

Конкурсний відбір здійснюється за результатами перевірки на знання:

–       законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами, зокрема Конвенції про права осіб з інвалідністю, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про інклюзивно-ресурсний центр, інших актів законодавства;

–       основ спеціальної педагогіки.

Форма перевірки знання законодавства: письмовий іспит за білетами.

Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Перелік питань для підготовки до письмового іспиту та критерії оцінювання додаються.

Прізвище та ім′я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі Дударенко Дар’я Костянтинівна, директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Славутицької міської ради Київської області

т.(04579)2-14-58

E-mail: [email protected]

Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS.
Отзывы пока закрыты, но вы можете оставить трекбек со своего сайта.

Обсуждение закрыто.