П Р О Т О К О Л № 5
засідання колегії управління освіти і науки
Славутицької міської ради Київської області

04.06.2018 11.00-12.30 м. Славутич

Голова Швець Н.П.
Секретар Рубаха Л.І.
Присутні: члени колегії управління освіти, керівники навчальних закладів, запрошені (список додається до протоколу).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про стан реалізації дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids).

Сіраш С.В., учитель початкових
Славутицької школи № 2

2. Про підсумки моніторингу організації і результативності інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Живець Л.М., заступник начальника
управління-начальник відділу

3. Про реалізацію завдань національно-патріотичного виховання молоді у навчальних закладах міста.

Бардакова Н.О., завідувач
міського методичного центру

4. Про стан виконання навчальних програм у 2017/2018 навчальному році.

Бардакова Н.О., завідувач
міського методичного центру

5. Про стан виконання Програми розвитку системи освіти міста Славутича на 2016/2018 роки.

Швець Н.П., начальник управління

І. Слухали:
Сіраш Світлану Володимирівну, вчителя початкових класів Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Славутицької міської ради Київської області, про стан реалізації дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)», – рішення колегії додається до протоколу.

Ухвалили:
1. Інформацію про стан реалізації у Славутицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 Славутицької міської ради Київської області Всеукраїнського проекту “Розумники” (Smart Kids) взяти до уваги.
2. Продовжити реалізацію дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)» у 2018/2019 навчальному році в Славутицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 Славутицької міської ради Київської області.
3. Клопотати перед Славутицькою міською радою Київської області про придбання індивідуальних пристроїв, ноутбуків у кількості 26 штук для реалізації проекту.

ІІ. Слухали:
Живець Людмилу Миколаївну, заступника начальника управління- начальника відділу, про підсумки моніторингу організації і результативності інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у Славутицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 Славутицької міської ради Київської області та дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) комбінованого типу «Центр розвитку дитини» Славутицької міської ради Київської області,- рішення колегії додається до протоколу.

Ухвалили:
1. Директору Славутицької школи №4 Резан О.М.:
1.1. Упорядкувати вміст особових справ учнів з особливими освітніми потребами, вилучити зайві документи до 15.06.2018.
1.2. Визначити тематику та періодичність внутрішнього контролю з питань організації інклюзивного навчання відповідно до потреб школи до 01.09.2018.
1.3. Систематизувати та узагальнити досвід роботи колективу з питань організації та впровадження інклюзивного навчання у школі до 31.12.2018.
1.4. Поповнювати постійно навчально-методичну та технічну базу інклюзивних класів за рахунок коштів освітньої субвенції, інших джерел не заборонених законодавством.
1.5. Продовжувати постійно створювати якісний освітній простір для дітей з особливими освітніми потребами в умовах навчального закладу.
2. Міському методичному центру (Бардакова Н.О.) постійно забезпечувати підвищення кваліфікаційного рівня, курсової підготовки педагогічних працівників для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.
3. Завідувачу дошкільним навчальним закладом «Центр розвитку дитини» Машковській Т.М.:
3.1. Продовжувати постійно забезпечувати оптимальні умови для рівного доступу до дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами.
3.2. Поповнювати постійно інклюзивну групу сучасним інтерактивним обладнанням для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

ІІІ. Слухали:
Бардакову Наталію Олександрівну, завідувача міського методичного центру управління освіти і науки Славутицької міської ради Київської області, про реалізацію завдань національно-патріотичного виховання молоді у навчальних закладах міста,- рішення колегії додається до протоколу.

Ухвалили:
Керівникам закладів освіти:
1. Забезпечити подальшу системну роботу щодо національно-патріотичного виховання молоді у закладах освіти міста.
2. Розширювати мережу гуртків, курсів за вибором патріотичного, громадянського спрямування та залучати дітей до участі в цих гуртках.
3. Продовжувати співробітництво навчальних закладів із соціальними інститутами та громадськими організаціями з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді, зміцнити шефські зв`язки з військовими частинами.
4. Використовувати можливості навчальних програм для формування в учнів патріотичних почуттів, толерантного ставлення до інших народів, які проживають в Україні.

ІV. Слухали:
Бардакову Наталію Олександрівну, завідувача міського методичного центру управління освіти і науки Славутицької міської ради Київської області, про стан виконання навчальних програм за 2017/2018 навчальний рік,- рішення колегії додається до протоколу.

Ухвалили:
1.Навчальні програми з усіх предметів інваріантної складової у 1-11 класах у закладах загальної середньої освіти за 2017/2018 навчальний рік вважати виконаними.
2. Директорам закладів загальної середньої освіти взяти інформацію про стан виконання навчальних програм за 2017/2018 навчальний рік до відома та використання в роботі.

V. Слухали:
Швець Наталію Петрівну, начальника управління освіти і науки Славутицької міської ради Київської області, про стан виконання Програми розвитку системи освіти міста Славутича на 2016-2018 роки ,- рішення колегії додається до протоколу.

Ухвалили:
1. Інформацію про стан виконання Програми розвитку системи освіти міста Славутича взяти до уваги (додається).
2. Управлінню освіти і науки Славутицької міської ради Київської області:
2.1. Завершити виконання заходів Програми розвитку системи освіти міста Славутича на 2016-2018 роки протягом грудня місяця 2018 року.
2.2. Інформацію про попередні результати виконання Програми розвитку системи освіти міста Славутича на 2016-2018 роки оприлюднити на веб-сайті управління освіти до 15.06.2018.
2.3. Підготувати проект Програми розвитку системи освіти міста Славутича на 2019-2021 роки та винести його на обговорення під час серпневої конференції.

Голова колегії            Н.П. Швець

Секретар колегії       Л.І. Рубаха

Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS.
Отзывы пока закрыты, но вы можете оставить трекбек со своего сайта.

Обсуждение закрыто.