Н А К А З
29.12.2017        № 143

Про підсумки профілактичної роботи
з питань запобігання всім видам
дитячого травматизму в навчальних закладах у
2017 році та про завдання на 2018 рік

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 № 1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» упродовж минулого року проводилась спланована робота з питань охорони життя і здоров’я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму.

Упродовж 2017 року зареєстровано 8 нещасних випадків, з яких під час навчально-виховного процесу – 4 (що менше, ніж торік на 7), у позаурочний час – 3 (що менше, ніж торік на 3).

Протягом 2017 року надійшло 1 повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю неповнолітнього.

Аналізуючи види пригод, під час яких найчастіше травмуються учні загальноосвітніх навчальних закладів, слід зазначити, що показник травмування школярів на перервах у 2017 році зменшився на 2, на уроках фізичної культури – на 4.

Нещасні випадки під час перерви, на уроці фізичної культури стались внаслідок порушення правил поведінки учнями, що складає 100 % від загальної кількості нещасних випадків, які сталися під час навчально-виховного процесу.

У дошкільних навчальних закладах міста порівняно з 2016 роком спостерігається зменшення кількості травмованих вихованців(у 2016 році 1 випадок під час навчально-виховного процесу та 2 в побуті, у 2017 – 1 під час навчально-виховного процесу). Нещасних випадків з вихованцями позашкільних навчальних закладів протягом року не зафіксовано.

На підставі вищезазначеного

Н А К А З У Ю:

1. Головному спеціалісту управління освіти Клименко О.І.:
1.1. Вести облік нещасних випадків, що стались з учнями та вихованцями навчальних закладів відповідно до нормативних вимог

упродовж 2018 року.

1.2. Надавати до департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації узагальнені статистичні звіти про кількість нещасних випадків під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час

щоквартально 20 числа останнього місяця кварталу.

2. Керівникам навчальних закладів:
2.1. Забезпечувати безпечні умови для перебування учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах

постійно.

2.2. Вжити вичерпних заходів щодо недопущення травмування дітей під час навчально-виховного процесу

постійно.

2.3. Забезпечувати дієвий контроль за організацією чергування вчителів

постійно.

2.4. Забезпечувати якісне проведення інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності з учасниками навчально-виховного процесу.

постійно

2.5. Здійснювати систематичний контроль за станом навчального обладнання, приладів, навчально-наочних посібників.

постійно.

2.6. Аналізувати причини кожного випадку травмування учнів (вихованців) та визначати міру відповідальності посадових осіб із конкретними висновками

після кожного нещасного випадку.

2.7. Розробити окремий розділ до річного плану роботи щодо заходів із запобігання нещасним випадкам і створення безпечних умов функціонування навчального закладу

травень 2018 року.

2.8.Контролювати змістовне наповнення та функціонування розділу сайту навчального закладу «Запобігання дитячому травматизму»

постійно.

2.9.Заслуховувати аналіз стану роботи із запобігання всім випадкам дитячого травматизму на нарадах при директорові (завідувачу), засіданнях педагогічних рад, ради закладу, батьківських зборах

упродовж 2018 року.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник управління     підпис    Н.П. Швець

Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS.
Отзывы пока закрыты, но вы можете оставить трекбек со своего сайта.

Обсуждение закрыто.