Архив за 16 Лис 2020

Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» загальна середня освіта може бути організована за такими формами:

  • інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);
  • індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж).

Вечірня та заочна форми навчання організовуються для осіб віком від 14 років (незалежно від верхньої межі віку), які завершили здобуття початкової освіти.

При організації заочної та вечірньої форм здобуття освіти (або їх поєднання) для здобувачів освіти проводяться групові та індивідуальні консультації, заліки  відповідно до кількості годин, визначеної в навчальному плані. Річне оцінювання проводиться на підставі залікових балів. Наповнюваність класів у закладах освіти за вечірньою формою навчання  визначається відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

При організації  заочної форми під час сесій можуть проводитися навчальні заняття і консультації, а також заліки із навчальних предметів/курсів, що вивчалися під час попередніх сесій. У міжсесійні періоди можуть проводитися заліки, групові та індивідуальні консультації. Класи з числа здобувачів освіти за заочною формою створюються за наявності не менше 9 осіб. Читати далі